March 25

Գինին հայոց միջնադարյան իրավունքում

Գինին և դրա հետ կապված տարբեր երևույթներ իրենց արտացոլումն են գտել միջնադարյան կանոնական և իրավագիտական հուշարձաններում։ Հիմնական դրույթները վերաբերում են գինու չարաշահմանը՝ գինարբուք, գինեմոլություն: Continue reading

February 5

Իսպանիան, որպես 21-րդ դարի տեխնոլոգիական և ընդհանրապես զարգացած երկիր

         Dentons - Global tax guide to doing business in Spain                                                                                                                                                                                                                               Continue reading